موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارگزین

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)   12     
                                                  
ارزشيابي عملکرد کارکنان                            8          
3                                                  
قانون ماليات‏هاي مستقيم                                     16          
                                                  
اصول و مفاهيم سازماندهي                                20        
5                               اصول بيمه                                     20     
6                               کاربرد آمار در امور اداري                               30     
7                                 امور رفاهي کارکنان (قوانين، مقررات و دستورالعمل‏ها)                                    12     
8                               قانون کار و تأمين اجتماعي                           12        
9                                بيمه­ هاي اشخاص                               12     
10                               آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه                                               8     
11                                            خلاصه سازي مکاتبات و نوشته ­هاي اداري                                 12    
12                               اصول و مباني برنامه­ ريزي نيروي انساني               24    
13                               سيستم‏ ها و روش‌ها                                     32     
14                               رضايت شغلي و چگونگي اندازه­ گيري آن                  12     
15                               آشنايي با نظام حقوق و دستمزد                           12     
16                               آشنايي با طرح طبقه­ بندي مشاغل، آئين­ نامه ­ها و دستورالعمل­هاي اجرايي آن                                             34     
17                               قوانين و مقررات استخدامي                              12     
18                               گزارش نويسي در امور اداري                            12     
19                               آشنايي با نظام آموزش کارکنان دولت                     6     
20                                ارزيابي کار و زمان                                   30     
21                                مباني مديريت اسناد                                    24    
22                               تجزيه و تحليل اداري                         20     
23                               نيازسنجي آموزشي در سازمان‌ها                        12     
24                                      برنامه­ ريزي اجرايي آموزش ضمن خدمت کارکنان                                     20     
25                                طرح ارزشيابي مشاغل خاص                          6      
26                                قوانين و مقررات تشکيلات و روش‌ها (با توجه به قانون مديريت خدمات کشوري)                                                 6      
27                                آئين نگارش و مكاتبات اداري                           12     
28                                ارتباطات سازماني                                         12     

 

 

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X