موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

منابع انسانی و آموزش

سازمان ها و شرکت ها

منابع انسانی و آموزش

ردیف نام دوره
1 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
2 مدیریت جامع منابع انسانی
3 مدیریت آموزش
4 ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
5 مدل سازی و تحلیلگری داده های منابع انسانی با نرم افزار اکسل
6 اصول سرپرستی
7 طبقه بندی مشاغل
8 قانون کار و تامین اجتماعی
9 جذب و استخدام شایسته گزینی
10 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی
11 آسیب شناسی سیستم های مدیریت منابع انسانی
12 مهارتهای ارتباطی
13 مدیریت خلاقیت
14 طراحی نظام جامع آموزشی در چارچوب استاندارد 29990
15 مدیریت امور کارکنان
16 هوش هیجانی
17 اصول بایگانی، گردش مکاتبات و دبیرخانه
18 آیین نگارش و مکاتبات اداری
19 مدیریت رفاه کارکنان
20 توسعه تیم و کارتیمی در سازمان
21 طراحی نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X