موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

دوره های مدیران

انگیزه بخشی به کارکنان (مدت 8 ساعت)

سرفصل دوره: مدیر خوب، مدیر بد و عملکرد کارکنان افسانه در انگیزه بخشی نیروی کار امروز واقعا دنبال چیست؟ اصول اولیه افزایش انگیزه کارکنان ایجاد فضای مطلوب برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان ساختن ارتباطات باز برای افزایش انگیزه کارکنان شکوفا کردن استعدادهای درونی و ارتباط آن با افزایش انگیزه کارکنان رضایت درونی چیست و چه […]
ادامه مطلب
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X