موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کتابدار

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               آماده سازي کتب و نشريات                               12     
                                                  
ساختمان و تجهيزات کتابخانه                            16          
3                                                  
حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه                              18          
                                                  
اصول و مباني مديريت کتابخانه                                         
5                               اصول بيمه                                     12     
6                               مرجع شناسي عمومي                                     24     
7                                آشنايي با نرم­ افزارهاي کتابخانه­اي                       32     
8                               متون انگليسي تخصصي کتابداري و اطلاع ­رساني       34        
9                                     مواد و تجهيزات ديداري و شنيداري (سمعي و بصري)             24     
10                               مجموعه سازي (1)                                    18     
11                                            مجموعه سازي (2)                                    24    
12                               منابع مرجع الکترونيکي                              32    
13                               فهرست نويسي                                            32     
14                               آشنايي با رده بندي ديويي                       36    
15                               فراهم  آوري منابع کتابخانه­اي                              20     
16                               آشنايي با رده بندي کنگره                              44     
17                               مارک ايران 1 (آشنايي با بانک کتاب شناسي)              12     
18                               مارک ايران 2 (آشنايي با بانک مستندات)               12     
19                                     مارک ايران 3 (آشنايي با بانک موجودي و رده ­بندي)             8     
20                                متون عربي تخصصي کتابداري و اطلاع­ رساني             16     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X