موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               بودجه ­ريزي عملياتي                                 12     
                                                  
نظارت بر بودجه                                     6     
3                                                  
روش تحقيق                                                32       
                                                  
اجراي بودجه                                               2        
5                                      بودجه ­ريزي شرکت‌هاي دولتي                           8     
6                               حسابداري پروژه                                            16     
7                               حسابداري مالياتي                                          24    
8                               اصول حسابداري                                  24       
9                                قوانين و مقررات مالي                              8     
10                               قانون ماليات‏هاي مستقيم                           16     
11                                     آمار کاربردي                                      30     
12                                         برنامه ­ريزي و کنترل پروژه                          34     
13                               قانون برنامه و بودجه کشور                             8      
14                               محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات            12     
15                               تلفيق بودجه ­ريزي، برنامه ­ريزي و پيش بيني (1)            8      
16                               بودجه ريزي و پيش بيني شناور (2)                       8      
17                               حسابداري مديريت استراتژيك (3)                       16     
18                               كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي             8      
19                               آشنايي با قانون محاسبات عمومي                     20     
20                                آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن                                          12     
21                                حسابداري دولتي                                       30     
22                                آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور                   12    
23                                قانون ماليات بر ارزش افزوده                      16    
 
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X