موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارشناس و کاردان امور اداری

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                                                         حسابداریسيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)                
12          
2                                                          ارزشيابي عملکرد کارکنان                                     8         
3                                                       قانون ماليات‏هاي مستقيم                                       16         
4                                                       اصول و مفاهيم سازماندهي                                        20         
5                                                     اصول بيمه                                                20          
6                                                         کاربرد آمار در امور اداري                                        30          
7                                                                     امور رفاهي کارکنان (قوانين، مقررات و دستورالعمل­ها)                  12          
8                                                       قانون کار و تأمين اجتماعي                                   12          
9                                                         بيمه‌هاي اشخاص                                         12          
10                                                       آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه              8          
11                                                      خلاصه‏ سازي مكاتبات و نوشته­ هاي اداري                          12         
12                                                        اصول و مباني برنامه ­ريزي نيروي انساني                             24          
  13                                                      سيستم ‏ها و روش‏ ها                                            32         
  14                                                      رضايت شغلي و چگونگي اندازه­ گيري آن                            12         
  15                                                     آشنايي با نظام حقوق و دستمزد                                  12         
  16                                                               آشنايي با طرح طبقه ­بندي مشاغل، آئين­ نامه­ ها و دستورالعمل­ هاي اجرايي آن                                        34         
  17                                                     قوانين و مقررات استخدامي                                   12         
  18                                                     گزارش‏ نويسي در امور اداري                                   12         
  19                                                      آشنايي با نظام آموزش کارکنان دولت                           6         
  20                                                     ارزيابي کار و زمان                                             30         
  21                                                     مباني مديريت اسناد                                           24         
  22                                                     تجزيه و تحليل اداري                                         
20         
  23                                                     برنامه­ ريزي اجرايي آموزش ضمن خدمت کارکنان                     
20         
  24                                                    طرح ارزشيابي مشاغل خاص                                   6       
  25                                                              قوانين و مقررات تشكيلات و روش­ها (با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري)                          6         
  26                                                     آئين‏ نگارش و مكاتبات اداري                                 12         
  27                                                     ارتباطات سازماني                                        12        
  28                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با راهبردها، فناوري اطلاعات و خدمات اداري(فصل اول، دوم و پنجم)                                    4        
  29                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري ورود به خدمت و توانمندسازي كاركنان(فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم)                                   4         
  30                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام پرداخت حقوق و مزايا (فصل دهم و پانزدهم)                                         4         
  31                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با ساختار سازماني دستگاه­هاي اجرايي كشور و شوراهاي مندرج در قانون
مديريت خدمات كشوري (فصل چهارم و چهاردهم)
                
4        
  32                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام تأمين اجتماعي و بازنشستگي كاركنان (فصل سيزدهم)                                        4         
  33                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري (آشنايي با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداري (فصل سوم)                                             4         
  34                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد (فصل يازدهم)                                                 4         
  35                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي (دوازدهم و پانزدهم)                          4       سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X