موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارشناس وکاردان روابط عمومی

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                                                         شناخت افکار عمومي                                               
24          
2                                                         ارتباطات مردمي                                                  12          
3                                                       عکاسي و فيلم‌برداري در روابط عمومي                               48         
4                                                       ارتباطات تصويري در روابط عمومي                                  34        
5                                                     تکنولوژي چاپ و نشر                                           46          
6                                                         تبليغات در روابط عمومي                                        30          
7                                                                   هنرخوب نوشتن در روابط عمومي                                  24          
8                                                       اصول و آداب تشريفات                                        24          
9                                                        آرشيو در روابط عمومي                                         24          
10                                                       استراتژي و مديريت استراتژيک در روابط عمومي                       24         
11                                                      روابط عمومي و توسعه                                       24        
12                                                        پاسخگويي و مشتري فرماني در روابط عمومي                    12          
  13                                                      روش تحقيق در روابط عمومي                               32         
  14                                                      رويکردهاي نوين در روابط عمومي                            24         
  15                                                     کاربرد اينترنت و فن­آوري(it) در روابط عمومي                      40         
  16                                                             برنامه­ ريزي استراتژيک در روابط عمومي                          30         
  17                                                     مديريت همايش و گردهمايي­ها                                   18         
  18                                                     اصول گزارش‏ نويسي در روابط عمومي                            12         
  19                                                      اصول و فنون تبليغات و دفتر تبليغاتي در روابط عمومي                  24         
  20                                                     انتشارات در روابط عمومي                                   30         
  21                                                     اصول و مباني ارتباط جمعي                                  24         
  22                                                     مديريت روابط عمومي                                   16         
  23                                                     ارتباطات رسانه­اي در روابط عمومي                          34         
  24                                                    عکاسي خبري                                      56       
  25                                                            مباني،اصول و نظريه­ هاي روابط عمومي                          30         
  26                                                     مخاطب شناسي در روابط عمومي                        24         
  27                                                     خبرنويسي در روابط عمومي                            34       
  28                                                     مصاحبه خبري                                    24        
  29                                                     اصول و مباني اطلاع ­رساني                               20         
  30                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام پرداخت حقوق و مزايا (فصل دهم و پانزدهم)                                         4         
  31                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با ساختار سازماني دستگاه­هاي اجرايي كشور و شوراهاي مندرج در قانون                                    
مديريت خدمات كشوري (فصل چهارم و چهاردهم)
                
4        
  32                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام تأمين اجتماعي و بازنشستگي كاركنان (فصل سيزدهم)                                        4         
  33                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري (آشنايي با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداري (فصل سوم)                                             4         
  34                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد (فصل يازدهم)                                                 4         
  35                                                     آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري آشنايي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي (دوازدهم و پانزدهم)                                 4         
     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X