موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی                           8     
                                                  
فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی                            16     
3                                                  
آموزش الکترونیکی                                               20          
4                                                  
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت     4          


سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X