موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مکانیک و تاسیسات

مکانیک و تاسیسات
سازمان ها و شرکت ها

مکانیک و تاسیسات

ردیف نام دوره
1 بویلرهای روغن سوخت
2 تله های بخار
3 تلرانس(مفدماتی)
4 تلرانس(پیشرفته)
5 کنترل ولو
6 گزارش نویسی فنی
7 دوره انطباقات
8 psv
9 تجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز
10 طراحی شبکه FLARE به کمک نرم افزار ASPEN FLARE NET
11 کولرهای هوایی – اصول و مبانی، تعمیرات و نگهداری
12 تعمیرات و نگهداری فنها و بلورها
13 طراحی مبدل های حرارتی به کمک نرم فزار aspen heat ، exchanger desing & rating
14 شستشوی فیزیکی و شیمیایی تجهیزات فرآیندی
15 مخازن ذخیره – تعمیرات و نگهداری
16 صافی ها و فیلتر ها
17 اصول انتخاب و طراحی برج های خنک کننده
18 عیب یابی و تعمیر و نگهداری مبدل های حرارتی
19 تعمیرات و نگهداری سیستم FIELD BUS
20 مبانی دیاگرام فرایندی P&IDو PFD
21 اصول‌ و مبانی دیگهای‌ بخار
21 احتراق و کوره ها
21 مدیریت سیستم تله های بخار
21 تعمیرات و نگهداری کوره ها
21 نقشه خوانی و علایم استاندارد
21 گزارش نویسی فنی
21 تعمیر و نگهداری برج های خنک کننده
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X