موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مسئول گزينش

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                                                     نظام تصمیم گيري در امور اداري                                              
12          
2                                                   گزارش‏ نويسي در گزينش                                                   12          
3                                                 خلاصه‌نويسي                                                               12         
4                                                 اجرا  و نظارت بر اجراي بودجه                                               12        
5                                                آشنايي با بانک اطلاعات گزينش                                            12          
6                                                            اصول و مباني نظري تشکيلات و سازماندهي                                   12          
7                                                             آشنايي با نظام آموزش کارکنان دولت                                       4          
8                                                 رضايت شغلي و چگونگي اندازه‌گيري آن                                        6          
9                                                   آشنايي با قوانين و مقررات استخدامي                                       16          
10                                                 مديريت اسناد، مدارک و فن بايگاني                                        16         
11                                                 مديريت منابع انساني (اداره امور کارکنان)                                   24        
12                                                  آئين  نگارش و مکاتبات اداري                                             12          
  13                                               فن بيان و آئين سخنوري                                           12         
  14                                                اصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري                                    12         
  15                                              روش‌هاي تحقيق و پژوهش                                          16         
  16                                                   روش‌هاي اصلاح و تغيير رفتار                                         12         
  17                                              آسيب‌شناسي اجتماعي                                              16         
  18                                              روش‌هاي تدوين مقاله                                              8         
  19                                              جامعه‌شناسي فرهنگي                                       16         
  20                                              اصول سرپرستي و مديريت                                         12         
  21                                              روان شناسي اجتماعي                                          16         
  22                                             تهاجم فرهنگي و راه‌هاي مقابله با آن                                12         
  23                                             مردم‌شناسي فرهنگي                                          16         
  24                                             جامعه‌شناسي سياسي                                            16        
  25                                                    نظام رسيدگي به تخلفات اداري                                      12        
  26                                              پاسخگويي در گزينش                                           8        
  27                                             آشنايي با مراجع قضايي                                        8       
  28                                             تکنيک‌هاي مصاحبه                                        12        
  29                                             آشنايي با سازمان‌هاي جاسوسي                                 8         
  30                                            مهارت‌هاي ارتباط جمعي (با تاکيد بر ارتباط با داوطلبان)                          12        
  31                                            شناخت اقليت‌هاي ديني در ايران                                          16        
  32                                           ارزشيابي عملکرد کارکنان                                              6         
  33                                          مديريت اثربخش جلسات                                    6         
  34                                         آشنايي با قانون اساسي، قوه مقننه و کميسيون‌هاي مجلس               8        
  35                                         کارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيک                                   12         
  36                                         اخلاق (1)                                                       12         
  37                                        کارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيک                                     12         
 
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X