موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مدیر اداری و مالی

مدیر اداری و مالی
ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)                  12     
                                                  
کاربرد آمار در امور اداري                              30     
3                                                  
قوانين و مقررات اداري و استخدامي                             12          
                                                  
بودجه ­ريزي عملياتي                                       12        
5                                             مديريت جلسات اداري                               6     
6                               امور نقليه                                                    12     
7                               گزارش نويسي در امور اداري                                12     
8                               ارزشيابي عملکرد کارکنان                            8        
9                                رفاه کارکنان و شرايط فيزيکي محيط کار                  8     
10                               قانون ماليات‌هاي مستقيم                            16    
11                                        اصول و مفاهيم سازماندهي                           20    
12                                          ارتباطات سازماني                               12    
13                                        اصول و مباني برنامه ­ريزي نيروي انساني                    24     
14                               آشنايي با نظام حقوق و دستمزد                       12     
15                               تنظيم قراردادها                                             8     
16                               مديريت منابع انساني (اداره امور کارکنان)                 20     
17                               سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت(MIS) و کاربرد آن در امور مالي                                                     32     
18                               نظارت مالي                                             6     
19                                   آشنايي با قانون محاسبات عمومي                           20     
20                                نظارت و کنترل در نظام اداري                                20     
21                                نظام تصميم­گيري در امور اداري                               12     
22                                حسابداري پروژه                                                16     
23                                محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات                 12     
24                                تلفيق بودجه ­ريزي، برنامه ­ريزي و پيش بيني(1)                 8     
25                                بودجه ريزي و پيش بيني شناور (2)                        8     
26                                حسابداري مديريت استراتژيك (3)                        16     
27                                كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي           8     
28                                آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي    آن                                                           12     
29                                آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور                     12     
30                                قانون ماليات بر ارزش افزوده                                16     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X