موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مدیریت کیفیت و کنترل پروژه

سازمان ها و شرکت ها

مدیریت کیفیت و کنترل پروژه

ردیف نام دوره
1 سیستم مدیریت زیست محیطی 
2 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 
3 تکوین محصول (APQP)
4 مديريت عيب
5 مدیریت فرآیند
6 بررسی سیستمهای مدیریت پسماند با روشهای ارزیابی چرخه حیات 
7 ارزیابی چرخه حیات (LCA) با بکارگیری نرم افزارGABI  
8 مدیریت کربن 
9 آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای 
10 سم شناسی شغلی
11 تجزيه نمونه هاي آلاينده هاي هواي محيط كار
12 روشها و وسائل نمونه برداري
13 مسموميـت با منـوكسيد كربـن در آتـش سوزي ها
14 اثرات اسيد كلريدريك بر سيستم تنفسي كارگران در معرض
15 تشخيص و درمان مسموميتهاي سربي
16 بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با ازن و اختلالات تنفسي در جوشكاران
17 فيوم هاي جوشكاري و تاثير آن بر دستگاه تنفسي جوشكاران
18 ثرات تيامين و اسيد آسكوربيك در مسموميت با سرب
19 دوره جامع مدیریت پروژه
20 مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
21 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP
21 سیستم مدیریت پروژه با Primavera Project p6
21 مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
21 مدیریت کارخانه
21 کارگاه مدیریت و بهبود فرایندهای سازمان با تکیه بر استاندارد BPMN و APQC
21 مهندسی کیفیت
21 مدیریت ریسک
21 مدیریت زنجیره تامین
21 مدیریت تحقیق و توسعه
21 بازآموزی موضوعات کلیدی HSE جهت مدیران و کارشناسان HSE
21 مسئولیت اجتماعی سازمانها
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X