موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مدير اداري و مالي

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                                   سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)                  12     
                                                  
کاربرد آمار در امور اداري                               30     
3                                                  
  قوانين و مقررات اداري و استخدامي                             12          
                                                  
بودجه­ ريزي عملياتي                                        12        
5                                              مديريت جلسات اداري                                 6     
6                               امور نقليه                                                  12     
7                                گزارش نويسي در امور اداري                                  12     
8                               ارزشيابي عملکرد کارکنان                           8        
9                                رفاه کارکنان و شرايط فيزيکي محيط کار                 8     
10                               قانون ماليات‌هاي مستقيم                            16    
11                                     اصول و مفاهيم سازماندهي                          20    
12                                            ارتباطات  سازماني                                12    
13                                         اصول و مباني برنامه­ ريزي نيروي انساني                        24     
14                               آشنايي با نظام حقوق و دستمزد                     12     
15                               تنظيم قراردادها                                         8     
16                               مديريت منابع انساني (اداره امور کارکنان)               20     
17                               سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت(MIS) و کاربرد آن در امور مالي                                             32     
18                               نظارت مالي                                          6     
19                                     آشنايي با قانون محاسبات عمومي                             20     
20                                نظارت و کنترل در نظام اداري                                20     
21                                نظام تصميم­ گيري در امور اداري                               12     
22                                حسابداري پروژه                                           16     
23                                محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات                        12     
24                                تلفيق بودجه ­ريزي، برنامه­ ريزي و پيش بيني(1)                 8     
25                                بودجه ريزي و پيش بيني شناور (2)                          8     
26                                حسابداري مديريت استراتژيك (3)                        16     
27                                كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي               8     
28                                آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن                        12     
29                                آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور                  12     
30                                قانون ماليات بر ارزش افزوده                              16     

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X