موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مالی و حسابداری

سازمان ها و شرکت ها

مالی و حسابداری

ردیف نام دوره
1 اصول حسابداری1
2 اصول حسابداری 2
3 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی به زبان انگلیسی
4 حسابداری حقوق و دستمزد
5 آشنایی با نرم افزار حسابداری
6 حسابداری مالیاتی
7 اظهارنامه مالیاتی
8 ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
9 حسابداری شرکت ها
10 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
11 حسابرسی داخلی
12 تهیه صورت جریان وجه نقد
13 حسابداری صنعتی1(بهایابی1)
14 حسابداری پیمانکاری
15 بودجه بندی جامع
16 حسابداری صنعتی2
17 تهیه صورتهای مالی و یادداشت همراه با رویکرد استانداردهای حسابداری ایران
18 استانداردهای حسابداری ملی ایران
19 استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS
20 تهیه صورتهای مالی تلفیقی
21 حسابداری فعالیتهای شرکتهای بیمه گر استاندارد شماره 28
21 پرورش کارشناس حسابداری
21 پرورش رئیس حسابداری
21 پرورش مدیر مالی
21 پرورش تحلیلگر داده
21 حسابداری مدیریت
21 ویژه ذیحسابان
21 پولشویی
21 مدیریت تخصصی مالی
21 حسابداری به زبان انگلیسی
21 اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل
21 حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی
21 دوره جامع حسابداری مالی
21 آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS
21 آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X