موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

توجیهی بدو خدمت و تصدی شغل

ردیف                                                نام دوره                                                                                     
1                                                        کار تیمی و حل مساله                                                      
–           
2                                                       قانون مدیریت خدمات کشوری                                                –           
3                                                  آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران                              –           
4                                                  فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان                                 –           
5                                                  اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری                      –           
6                                                  آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت                       –           
7                                                 دوره کارورزی                                                       –           

 

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X