موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

ایمنی بهداشت و محیط زیست

سازمان ها و شرکت ها

ایمنی بهداشت و محیط زیست

ردیف نام دوره
1 ایمنی بارگیری و حمل و نقل مواد
2 ایمنی عمومی برق
3 ایمنی و اطفای حریق مخازن LPG
4 ایمنی ریگری جرثقیل
5 ایمنی سوختگی با قیر
6 ارزیابی رسیسک به روش FMEA
7 استقرار سیستم مدیریت HSE و ریسک
8 بیماری های شغلی و طب کار
9 اقتصاد در HSE
10 ارگونومی محیط کار
11 مهندسی فاکتور های انسانی
12 تحقیق و بررسی حوادث
13 مدیریت ریسک
14 ایمنی کار در ارتفاع
15 تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطرات
16 تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
17 واکنش در شرایط اضطراری
18 ایمنی مواد شیمیایی
19 مدیریت ایمنی
20 مدیریت ایمنی پیمانکاران
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X