موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

امور بانکی، بیمه ای و گمرکی

راهبران توسعه

امور بانکی، اقتصادی، بیمه و گمرکی

ردیف نام دوره
1 پوپولیسم اقتصادی
2 بینش اقتصادی برای همه
3 آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه
4 تحلیل اقتصادی سیاست
5 سهام سرمایه
6 مدیریت پورت فولیو
7 تبیین رشد اقتصادی
8 مبانی ریسک و بیمه
9 خصوصی سازی و سیاستهای اجرایی اصل 44
10 توسعه صنعتی و خروج از رکود
11 تفکر استراتژیک و مدیریت تحول صنعتی
12 تامین مالی و بازاریابی انرژی
13 بورس کالا، انرژی و نفت
14 کلیات علم اقتصاد
15 اقتصاد ايران- انرژی
16 مهندسی مالی
17 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
18 تجارت بین الملل
19 اوراق بدهی با درآمد ثابت
20 دوره جامع امور گمرکی
21 امور گمرکی و ترخیص کالا
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X