موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

آمار موضوعي

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               آشنايي با نرم­ افزار کامپيوتري SPSS                   30     
                                                  
آمار  کاربردي                                 30     
3                                                  
اصول و روش‌هاي مصاحبه                                   12          
                                                  
بانک ‏هاي اطلاعاتي (SQL)                                24        
5                                              روش‌هاي نمونه ­گيري و کاربرد آن‌ها                                     12     
6                               مباني آمار رسمي                                     20     
7                                آشنايي با نرم­ افزارهاي آماري Statistica                       20     
8                               آشنايي با نرم ­افزار آماري Splus                          20        
9                                  آشنايي با مباني و ضوابط تهيه و تدوين طرح­هاي      آمارگيري             30     
10                               آشنايي با نرم­ افزار SAS                               20    
11                                         بي ­پاسخي در آمارگيري­ها (کاستن، وزن­ دهي، جان هي)                                    24    
12                                              روش‌هاي برآورد و پيش­بيني جمعيت                              24    
13                                          آشنايي با نظام آمارهاي ثبتي                                 24     
14                               چگونگي تدوين طرح­هاي پژوهش                       8     
15                               روش تحقيق                                              32     
16                               برنامه ­نويسي (مقدماتي)                              48     
17                                برنامه­ نويسي (پيشرفته)                              44     
18                               طراحي صفحات وب (Web)                           42     
19                                     روش‌هاي کنترل افشاي اطلاعات آماري                      12     
20                                آشنايي با نظام آماري ايران                                12     
21                                مديريت کيفيت در توليد آمار                           18     
22                                تهيه و تنظيم گزارشات آماري                          12     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X