موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

دوره های مدیریتی

ردیف                                                 نام دوره                                                                                     
1                                                  برنامه تربیت مدیر (قبل از انتصاب)                           
–           
2                                             آموزش های حین انتصاب مدیران(تعالی معنوی،تعالی حرفه ای ،مدیران     حرفه ای،مدیران حرفه ای عملیاتی ،مدیران حرفه ای پایه  ،مدیران حرفه  ای میانی ،مدیران حرفه ای ارشد ،کارشناسان در مسیر ارتقا شغلی)                                         –           
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X